Di dân có tay nghề là con đường thực tế nhất cho người lao động lành nghề được đến Úc, làm việc và định cư. Mỗi năm lượng người di dân đến Úc tăng lên, đặc biệt tập trung vào di dân có tay nghề để đáp ứng tình trạng thiếu hụt lao động hiện tại và tương lai. Theo số liệu thống kê của Bộ Nội Vụ Úc năm 2017-2018, trong tổng số186.515 suất mở ra cho người di dân đến Úc với các dạng thường trú, có 128.550 được phân bổ cho người di dân có tay nghề. Trong bài viết này OSG giải mã con đường di dân đến  Úc xuyên qua visa 186 Úc diện tay nghề được đề cử bởi một người chủ sử dụng lao động, cho phép người lao động có kỹ năng đến Úc sống và làm việc vĩnh viễn.

Quyền lợi visa 186 Úc diện tay nghề

 • Các thành viên gia đình phụ thuộc có thể cùng xin visa thường trú 186 Úc bao gồm:
  • Vợ chồng/ Bạn đời chưa chính thức
  •  Con của 2 vợ chồng hoặc con riêng của vợ/chồng
  • Các thành viên gia đình đang giữ visa 457 hoặc 482.
  •  Người thân phụ thuộc khác
 • Đây là một thị thực vĩnh viễn, cho phép bạn cùng các thành viên gia đình ở lại Úc bất cứ nơi nào trên đất nước Úc.
 • Thời hạn ban đầu của Visa 186 là 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Bạn cùng các thành viên gia đình có được thường trú nhân hay còn gọi là PR, ngay khi visa 186 cấp.
 • Được làm việc và học tập tại Úc
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc, Medicare
 • Được bảo trợ cho người thân của bạn đến Úc.
 • Được tự do ra vào Úc
 • Nếu hội tụ đủ điều kiện, trở thành công dân Úc.

Visa 186 Úc diện được chủ doanh nghiệp đề cử có 3 loại chính:

 • Visa thường trú  186 Úc diện chuyển tiếp từ visa tạm trú.
 • Visa thường trú  186 Úc định cư trực tiếp.
 • Visa thường trú  186 Úc theo hợp đồng lao động.

 

VISA THƯỜNG TRÚ 186 ÚC DIỆN CHUYỂN TIẾP TỪ VISA TẠM TRÚ

Diện thì thực 186 này

 • Cho phép người lao động có kỹ năng, được người sử dụng lao động đề cử đến sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn.
 • Thời gian thị thực thường trú 186 Úc tối đa: 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: 12 – 13 tháng.
 • lệ phí xét duyệt visa: 3,755 AUD cho người nộp đơn chính.

Điều kiện xin visa thường trú 186 Úc diện tay nghề chuyển tiếp từ visa tạm trú

Khi nộp đơn xin Visa thường trú  186 Úc diện tay nghề chuyển tiếp, đương đơn phải:

 • Dưới 45 tuổi. Bạn được miễn tiêu chí này nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho bạn:
  • Bạn được đề cử làm học giả (giảng viên đại học hoặc trưởng khoa ở cấp độ B, C, D hoặc E) của một trường đại học ở Úc
  • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc đề cử là nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật tại cấp độ kỹ năng 1 hoặc 2 của ANZSCO
  • Với tư cách là người giữ visa 457 hoặc TSS, bạn đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định cho chủ lao động được đề cử trong ít nhất 3 năm qua và thu nhập của bạn ít nhất bằng Ngưỡng thu nhập cao của Công việc Công bằng cho mỗi năm trong khoảng thời gian đó
  • Bạn là một bác sĩ y khoa đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định của bạn trong ít nhất 3 năm với tư cách là người giữ visa 457 hoặc TSS, và 2 trong số 3 năm đó đã được tuyển dụng ở khu vực Úc và vị trí này là ở khu vực Úc.
 • Bạn phải có 457, TSS hoặc visa cầu nối liên quan A, B hoặc C
 • Bạn phải được đề cử bởi nhà tuyển dụng đã bảo trợ visa làm việc tạm thời của bạn:
  • Chủ lao động của bạn phải tài trợ cho bạn làm việc toàn thời gian trên thị thực visa 457 hoặc visa 482 ít nhất 3 trong 4 năm trước khi đề cử bạn xin visa thường trú 186 diện tay nghề Úc.
  • Nếu bạn đã giữ (hoặc đã nộp đơn và sau đó được cấp) thị thực 186 vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, chủ lao động của bạn phải bảo trợ bạn làm việc toàn thời gian ít nhất 2 trong 3 năm trước khi đề cử bạn cho thị thực này.
  • Thay đổi tài trợ: Nếu quyền sở hữu kinh doanh của người sử dụng lao động visa 457 hoặc visa 482 đã thay đổi trong 3 năm qua – ví dụ: do bán doanh nghiệp, tiếp quản hoặc tái cấu trúc – bạn vẫn có thể đếm thời gian bạn làm việc cho doanh nghiệp trước đó.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu người lao động đánh giá kỹ năng xem nghề nghiệp của bạn có phù hợp với đề cử công việc trong tương lai hay không?
 • Người lao động phải làm việc cho vị trí đề cử tối thiểu 2 năm.

 

VISA THƯỜNG TRÚ 186 ÚC DIỆN ĐỊNH CƯ TRỰC TIẾP

Loại thị thực 186 này

 • Dành cho các đương đơn nộp đơn xin Visa thường trú 186 trực tiếp từ ngước ngoài hay đang ở tại Úc, hoặc vì 1 lý do gì đó không đáp ứng yêu cầu cho diện  Visa thường trú chuyển tiếp từ visa tạm trú.
 • Thời gian visa thường trú 186 Úc được cấp tối đa: 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: 12 – 15 tháng.
 • lệ phí xét duyệt visa: 3,755 AUD cho người nộp đơn chính.

Điều kiện xin visa thường trú 186 Úc định cư trực tiếp

 • Dưới 45 tuổi.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh IELTS 6.0 cho từng kỹ năng hoặc tương đương.
 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động Úc có hoạt động kinh doanh tích cực và hợp pháp
 • Vị trí công việc đề cử phải làm toàn thời gian ít nhất 3 năm.
 • Công việc đề cử phải nằm trong Danh sách Ngành Nghề được bảo lãnh Úc
 • Thẩm định kỹ năng phù hợp với vị trí đề cử. Bạn được miễn đánh giá kỹ năng nếu bạn:
  • Đã được đề cử làm học giả (giảng viên đại học hoặc trưởng khoa ở cấp độ A, B, C, D hoặc E) bởi một trường đại học ở Úc, hoặc
  • Đã được đề cử làm nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật bởi một cơ quan khoa học của chính phủ Úc, hoặc
  • Hiện đang giữ một loại hạng đặc biệt (thị thực 444) hoặc visa Mối quan hệ gia đình công dân New Zealand (thị thực 461) và đã làm việc cho nhà tuyển dụng đã đề cử bạn, ở vị trí được đề cử, trong ít nhất 2 năm trong 3 năm trước ngày bạn xin visa
 • Đáp ứng bất kỳ yêu cầu về giấy phép, đăng ký hoặc là thành viên của tổ chức nào đó theo yêu cầu của tùy ngành nghề.

 

VISA THƯỜNG TRÚ 186 ÚC DIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Diện visa này dành cho

Người lao động được doanh nghiệp đề cử hiện đang làm việc hoặc sẽ làm việc trong tương lai tại Úc theo hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận di trú của vùng. Chủ sử dụng lao động phải thỏa thuận với Chính phủ Úc trước khi nộp xin Visa cho người lao động cần được tuyển dụng.

Điều kiện xin visa thường trú 186 diện hợp đồng lao động

 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động Úc có doanh nghiệp hoạt động tích cực và hợp pháp tại Úc tham gia thỏa thuận lao động.
 • Bạn hiện phải làm việc, hoặc sẽ làm việc, cho chủ lao động của bạn theo thỏa thuận lao động.
 • Bạn phải có kỹ năng tiếng Anh phù hợp, kinh nghiệm, kỹ năng và các thuộc tính khác cho vị trí. Theo thỏa thuận lao động.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng cho thấy bạn có kỹ năng làm việc ở vị trí này.
 • Nếu bạn ở Úc, bạn phải có visa 457 hoặc TSS được cấp theo thỏa thuận lao động.
 • Làm việc tối thiểu cho nhà tuyển dụng đề cử 2 năm.

Giải mã con đường di dân đến Úc cho cả gia đình xuyên qua visa 186 định cư trực tiếp được doanh nghiệp đề cử

Bốn yếu tố trọng yếu quyết định thành bại

Để nâng cao khả năng xin cấp visa 186 Úc diện tay nghề được doanh nghiệp đề cử , anh chị cần chú trọng đến 4 yếu tố sau:

 1. Chọn mã số ngành nghề đề cử phù hợp với kinh nghiệm làm việc và bằng cấp: Mã ngành anh chị dự định đề cử phải nằm trong danh sách tay nghề của Úc dành cho visa 186.
 2. Tìm kiếm nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển dụng với ngành nghề phù hợp. Bên cạnh anh chị đáp ứng điều kiện visa anh chị còn phải đáp ứng những yêu cầu của nhà tuyển dụng sẽ đề cử cho bạn.
 3. Chứng minh kinh nghiệm làm việc cần cung cấp những chứng từ rõ ràng, hợp pháp. Những bằng chứng được đánh giá cao là: bảo hiểm xã hội, hồ sơ thuế thu nhập cá nhân, sao kê bảng lương từ ngân hàng.
 4. Anh ngữ: Anh chị phải đạt được tối thiểu 6.0 IELTS cho từng kỹ năng, nhưng đối với một số ngành có thể yêu cầu cao hơn.

Phân tích ban đầu và triển khai lộ trình

OSG sẽ thu thập thông tin của bạn cùng các thành viên gia đình phụ thuộc. Tiếp đến các luật sư, trang sư phụ trách di trú diện tay nghề của OSG sẽ trực tiếp tiến hành phân tích, đánh giá ban đầu về khả năng đủ điều kiện của bạn cho việc xin visa thường trú 186 diện tay nghề hay không? Bao gồm: Xem xét trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh và các yếu tố khác để xác định khả năng bạn đáp ứng các yêu cầu liên quan.

Chúng tôi xem nghề nghiệp nào trong Danh sách diện di dân tay nghề dành cho visa 186 Úc được đề cử từ nhà tuyển dụng mà anh chị đề cử có  liên quan đến ngành nghề của anh chị. Sau đó chúng tôi kết nối nhà tuyển dụng đủ tiêu chuẩn, đang tuyển dụng, xem xét vị trí, công việc của nhà tuyển dụng có phù hợp với ngành nghề anh chị đã đề cử.

Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện, vượt qua các bước ban đầu chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ pháp lý để nộp đơn xin Visa 186 Úc diện tay nghề.

Hỗ trợ từ phía Việt Nam

 • Đội ngũ phụ trách dịch vụ pháp lý di trú diện tay nghề của OSG, trực tiếp làm việc với quí vị ngay từ khi quý vị kết nối với chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn quý vị chuẩn bị hồ sơ pháp lý, xem xét tính phù hợp của các yếu tố quý vị cung cấp … để có những hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời đúng với các yêu cầu của các cơ quan luật pháp.
 • Chúng tôi sẽ thay mặt quí vị làm việc với các cơ quan pháp luật. Hoặc các chuyên viên của chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ quí vị làm việc với các cơ quan pháp lý.

Những hỗ trợ chỉ có ở OSG

 • Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn KHÔNG THU PHÍ từ khi quí vị kết nối với chúng tôi cho đến khi quí vị ủy thác công việc cho chúng tôi.
  Chúng tôi sẽ hỗ trợ triển khai hồ sơ pháp lý của những thành viên gia đình phụ thuộc hoàn toàn KHÔNG THU PHÍ. Bao gồm: Vợ/chồng con cái phụ thuộc.
 • Hỗ trợ con cái của quí vị tiến hành các thủ tục nhập học.
 • Chúng tôi hỗ trợ liên tục từ khi tiến hành hồ sơ cho đến khi bạn cùng các thành viên gia đình An Cư Lạc Nghiệp trên nước Úc.

Chúng tôi hiểu rằng kết quả xin Visa Australia của quí vị và những trường hợp cứu xét Thị thực Úc ảnh hưởng đến lý lịch di trú, kế hoạch, thời gian thậm chí thay đổi cuộc đời của quí vị và các thành viên gia đình mãi mãi. Chúng tôi không đảm bảo rằng visa Australia của Qúy vị được cấp, vì điều đó phụ thuộc vào quyết định của cơ quan cấp thị thực Úc.  Mọi đảm bảo điều là giả tạo, phi pháp. Nhưng chúng tôi hiểu được giá trị của Visa, chúng tôi sẽ vận dụng kinh nghiệm chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua, cùng với nội lực của quý để hoàn thành sứ mệnh mà quý vị tin tưởng ủy thác cho chúng tôi.

—————————————-

Anh chị có thể đọc thêm bài viết: “Những lộ trình định cư Úc diện tay nghề theo link này”

Các loại visa Úc diện tay nghề

 

VISA THƯỜNG TRÚ KHÁC

CẬP NHẬT THAY ĐỔI VISA DIỆN TAY NGHỀ AUSTRALIA 7/2018

Thông thường hàng năm vào ngày 1/7 là ngày đánh đấu bắt đầu một năm tài chính mới tại Úc và đó cũng là ngày có rất nhiều cập nhật về luật di trú được chính thức công bố và áp dụng. Sau đây OSG sẽ cập nhật các thay đổi quan trọng của Bộ Nội Vụ Australia áp dụng trong 2018-2019.

GIẢI MÃ LỘ TRÌNH DI DÂN VỚI VISA 187 ÚC DIỆN TAY NGHỀ

Ứng viên chỉ được nộp đơn xin visa 187 trong trường hợp vị trí công việc ứng viên được chỉ định nằm ở vùng thưa dân cư của Úc. Doanh nghiệp bảo lãnh cũng cần phải có hoạt động kinh doanh trực tiếp và thường xuyên tại đây. Các vùng thưa dân cư là các vùng nằm ngoài các thành phố lớn sau: Brisbane, Gold Coast, Sydney, Newcastle, Wollongong và Melbourne.

GIẢI MÃ CON ĐƯỜNG DI DÂN VỚI VISA 190 ÚC DIỆN TAY NGHỀ

Visa thường trú 190 diện Tay Nghề, là loại Visa cần được sự bão lãnh của chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc, cho phép người lao động có tay nghề cao đến Úc sinh sống, làm việc và định cư.

GIẢI MÃ CON ĐƯỜNG DI DÂN VỚI VISA 189 ÚC DIỆN TAY NGHỀ

Di dân diện tay nghề Úc với visa thường trú 189, là con đường thực tế nhất cho người lao động lành nghề được đến Úc, làm việc và định cư.

Gửi thông tin để chúng tôi tư vấn

© 2015 - 2018 All right reserved. Creative by visadautuuc.com

X

Bạn cần tư vấn ?